AKTUALNOŚCI

Niższa opłata startowa do 8 czerwca!

Cieszymy się, że lista startowa 30.Bieg Jagiełły Tip-Topol Półmaraton Pobiedziska szybko się zapełnia! Przypominamy, że od 8 czerwca rośnie opłata startowa! Oj, będzie się działo …

 

Przypominamy zapisy Regulaminu Biegu. Kwota opłaty startowej wynosi:50 zł w terminie do dnia 7 czerwca 2019 r., 70 zł w terminie od dnia 8 czerwca 2019 r. do dnia 1 lipca 2019 r.,100 zł w przeddzień oraz w dniu biegu gotówką w Biurze Zawodów (tylko w przypadku opisanym w pkt. VIII.4.)

Mieszkańców Gminy Pobiedziska obowiązuje opłata w wysokości 50% wyżej podanych kwot z uwzględnieniem daty zgłoszeń.

Uczestnicy biegu którzy ukończyli 70 lat lub posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i dokonają rejestracji w terminie do dnia 7 czerwca 2019 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc, będą zwolnieni z opłaty startowej. Każdy uczestnik po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego przekierowany zostanie na stronę płatności elektronicznej oraz poinstruowany o sposobie dokonania opłaty startowej.